Tempus pályázatok összesítője

Testvérvárosi Találkozók, Tempus Közalapítvány, Beadási határidő: 2015. 03.01.

Link: http://www.tka.hu/palyazatok/127/testvervarosi-talalkozok

A program célja:

A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.

Kik pályázhatnak?

Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket.

Költségvetés:

Maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 EUR

Tovább

Európai emlékezet projektek

Milyen projekteket támogat?

 • a modernkori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek (különösen, de nem kizárólag a holokauszthoz vezető nácizmus, a fasizmus, a sztálinizmus és a totalitárius kommunista rezsimek) kialakulásának okait vizsgáló, valamint az említett rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló projekteket
 • a közelmúlt európai történelmének más meghatározó pillanatait és mérföldköveit érintő projekteket

 

A program célja:

 • hozzájárulni az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez
 • felhívni a figyelmet a megemlékezés, a közös történelem és értékek fontosságára

Tovább

Tematikus hálózatok

Milyen projekteket támogat?

A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program.

A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

 

A program célja:

 • együttműködések tartósabbá tétele
 • jó gyakorlatok cseréje
 • elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok

Tovább

Testvérvárosi találkozók

Milyen projekteket támogat?

 • amelyek testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat
 • a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré épülő projektek
 • elsőbbséget élveznek az éves prioritásokra irányuló projektek

A program célja:

 • helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára
 • törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
 • lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre

 

Testvérváros fogalma:

 • valamennyi olyan település, amely testvérvárosi megállapodást írt alá VAGY annak aláírására kötelezettséget vállalt
 • azok a települések, amelyek más partnerség formájában erősítik együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat

Tovább

Összefoglaló Ivóvízminőség-javító projektek felhívásáról

A pályázat célja

A támogatás célja a települési vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése, ezen belül az ivóvízminőség-javítás ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával.

Pályázók köre

 • Települési önkormányzatok
 • Önkormányzati társulások
 • Vízi Közmű-tulajdonosok,
 • Vízi közmű szolgáltatók
 • Jogosultsággal rendelkezők (1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz.mellékletében nevesítettek)

Tovább