Dél-zalai Civil Fórum Egyesület

[cml_media_alt id='192']CF_logo[/cml_media_alt]

“Életünk gazdagítása és kiteljesítése,
hátrányaink és szenvedéseink csökkentése.”

A Civil Fórum Egyesület mint a dél-zalai szervezett civil együttműködések kezdeményezője és kialakítója két évtizedes szervezőmunkát tudhat maga mögött. Az egyesület nonprofit szolgáltatásokat nyújt a térségben működő civil szervezetek számára. Jelenleg 22 egyesület és alapítvány tartozik a szervezethez és 18 szakértő tagja van, akik lefedik a helyi civil társadalom jelentősebb szakmai-ágazati területeit. A DZCF több tucat helyi közösség megalakításában tanácsadóként és bonyolítóként működött közre és több közösséget inkubált. Pályázatíró és erőforrás-szervező tevékenységével több mint 60 szervezetet, civil közösséget segített különböző források megszerzésében, civil projektek megvalósításában és elszámolásában.

A szervezet küldetése

Mint az első dél-zalai civil ernyő, nonprofit szolgáltatóként küldetéstudattal végzünk koordinációs és érdekvédelmi tevékenységet a dél-zalai régió civil együttműködéseiben. Ifjúságügyi koordinációt biztosítunk Nagykanizsán és térségében, nonprofit szolgáltatásokat nyújtunk Civil Iroda üzemeltetésével. Projekttervezési és pályázatírási tevékenységünk folyamatos, a projektek tervezésébe és kivitelezésébe bevonjuk a kisebb szervezeteket és a nem bejegyzett közösségeket egyaránt.

A szervezet célja

Az Egyesület olyan nonprofit szolgáltató, koordinációs és érdekvédelmi, közhasznú társadalmi szervezet, amelynek célja a dél- zalai régió civil közösségeinek fejlesztése az alábbi tartalmi célok megvalósításán keresztül:

 • a civil szerveződések működési feltételeinek javítása,
 • a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel,
 • a Nagykanizsa Régió civil közösségeinek integrációja és koordinációja,
 • a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése,
 • a szervezetek általános /gazdálkodás, működtetés stb./ és szakmai tevékenységet segítő programok, képzési rendszerek kidolgozása,
 • helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása,
 • a szervezetek és a polgárok közötti párbeszéd és információáramlás elősegítése,
 • az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése,
 • a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselekvési programok kialakítása,
 • társadalmi fórumok és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából,
 • a civil közösségek érdekegyeztetése és érdekvédelme,
 • a civil szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra,
 • a nagykanizsai Civil Ház létrehozása és működtetése,
 • társadalmi mozgalmak szervezése a fenti célok elérése érdekében.

 

A szervezet céljai megvalósítása érdekében különösen az alábbi közhasznú feladatokat látja el 1997. évi CLVI. törvény 26. § szerint:

 • szociális tevékenység családsegítés, időskorúak gondozása,
 • tudományos tevékenység, kutatás, (TEÁOR szerint 73. 20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés)
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (TEÁOR szerint 80. 42 Felnőtt- és egyéb oktatás)
 • kulturális tevékenység, (TEÁOR szerint 91. 12 Szakmai érdek- képviselet 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • környezetvédelem, (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (TEÁOR szerint 91. 12 Szakmai érdek- képviselet 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • emberi és állampolgári jogok védelme(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • euroatlanti integráció erősítése(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető- szolgáltatások végzése(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • fogyasztóvédelem,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
  és a kapcsolódó szolgáltatások
 • tanulmányi és kutatási ösztöndíjakat ad ki
 • szociális segélyezést folytat.

A dél- zalai régió civil közösségei mint célcsoport

Mint az első dél-zalai civil ernyő, nonprofit szolgáltatóként küldetéstudattal végzünk koordinációs és érdekvédelmi tevékenységet a dél-zalai régió civil együttműködéseiben. Ifjúságügyi koordinációt biztosítunk Nagykanizsán és térségében, nonprofit szolgáltatásokat nyújtunk Civil Iroda üzemeltetésével. Projekttervezési és pályázatírási tevékenységünk folyamatos, a projektek tervezésébe és kivitelezésébe bevonjuk a kisebb szervezeteket és a nem bejegyzett közösségeket egyaránt.

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület szolgáltatásai

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület jelenleg 62 tagszervezettel rendelkezik a dél-zalai régióban, amelyek a civil szektor szinte valamennyi területét lefedik. A Civil Fórum Egyesület megalakulása óta folyamatosan szervezi a dél-zalai régió civil együttműködéseit a nagykanizsai, keszthelyi, letenyei és lenti kistérségekben.

  • Folyamatos információszolgáltatás
   • Civil szervezetek számítógépes regisztrációja és nyilvántartása
   • Információszolgáltatás és referenciák civil szervezetekről
   • Nonprofit adatbázisok és címjegyzékek
   • Civil szervezetek programjainak, rendezvényeinek nyilvántartása és közlése
  • Civil szervezetek alapítása és működtetése
  • Nonprofit dokumentációtár építése
  • Önkéntes Központ működtetése
   • Önkéntesek nyilvántartása, képzése, koordinálása
   • Önkéntes akciók szervezése
  • Irodai szolgáltatások
   • Számítógép használat
   • Internet használati lehetőség
   • Internet-szolgáltatások
  • Nonprofit gazdasági – pénzügyi tanácsadás
   •  könyvelési tanácsok,
   • közhasznúsági jelentések elkészítése
  • Képzések szervezése
   Különböző képzések szervezése és bonyolítása helyi és regionális hatókörrel
  • Állampolgári tanácsadó iroda
   Az iroda nyitott ügyfélszolgálatot tart fenn civil szervezetek és az állampolgárok számára, amely az alábbi időpontokban áll rendelkezésre:

   • Hétfő-szerda-péntek 10-12 óráig
   • Kedd-csütörtök 15-16,30 óráig
  • Pályázati tanácsadás
   • Egyéni pályázati tanácsadás(Időpont és témaegyeztetéssel)
   • Csoportos tanácsadás: előre meghirdetett időpontokban
  • Projektmunka, területfejlesztés
   • Projekttervezés, projektkoordináció
   • Partnerség, konzorciumok szervezése
   • A Dél-zalai Fejlesztési Portál üzemeltetése
  • Dél-zalai civil társadalom fejlesztése
   • Online Dél-Zala Internetes közösségi média működtetése
   • A Dél-Zalai Civil Hírlevél szerkesztése és hálózati terjesztése
  • Hálózati együttműködések
   A dél-zalai kistérségek közötti hálózati együttműködést elősegítő konferenciák, speciális projektek

Az Egyesület a helyi önkormányzatokkal történő együttműködés keretében az alábbi tevékenységeket folytatja:

    • A Civil Ház létrehozása és működtetése,
    • Nonprofit szolgáltatások biztosítása civil szervezetek részére,
    • Oktatási és képzési programok nonprofit szervezetek részére,
    • Közösségi média létrehozása és működtetése,
    • Egyéb közérdekű és nonprofit kiadványok megjelentetése

A szervezet stratégiája

A szervezet teljesítményértékelési rendszere

    • gazdaság – erőforrás megtakarítás, kiadások, átlagköltség;
    • hatékonyság ;
    • a költségek csökkentése adott output esetén vagy adott költségek mellett az output növelése;
    • eredményesség;
    • az egészség, az életminőség javulása, ügyfél elégedettség;
    • méltányosság;
    • pártatlanság a helyzet javulásának elérésében, a forrásokhoz való hozzáférésben;
    • választás/pluralizmus;
    • a szolgáltatások különböző változatainak biztosítása, diverzifikáció;
    • részvétel;
    • a társadalmi tőke gyarapítása a tagok vagy az önkéntesek bevonásával, attitűdök, motivációk;
    • képviselet;
    • az érték önmaga, vagy az érték mint a hosszú távú eredmény javításának eszköze;
    • innováció;
    • új termékek vagy szolgáltatások kialakítása.

Teljesítmény értékelő rendszer leírás és szabályzata

A szervezet tagsága

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület elnöke

Gyertyánági Endre, végzettségét tekintve középiskolai tanár, szociológus, projektmenedzser, a A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület elnöke elnöke, 25 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, 20 év gyakorlata van a közösségfejlesztés területén, 15 év ifjúságügyi, 10 év idősügyi 5 év hátránykompenzációs területen. 5 év külföldi szakmai gyakorlatot is szerzett hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatos munkában. Samling projektmenedzser és közösségfejlesztő szakértő végzettsége is van. 2002 óta több mint 50 sikeresen kivitelezett projektet bonyolított a vidék- és területfejlesztés, képzés, távmunka, társadalmi innováció, hálózatépítés, megújuló energia, önkormányzati és civil szektor fejlesztés, határon átnyúló és nemzetközi projektek területén.

A munkaszervezet felépítése

Az Egyesület működésének biztosításához és programjai kivitelezéséhez Munkaszervezetet kerül létrehozásra.

Önkéntesség

Utóbbi évi közhasznúsági jelentések

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje

Dél-zalai Civil Fórum Egyesület Etikai Kódexe

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük