Összefoglaló Ivóvízminőség-javító projektek felhívásáról

A pályázat célja

A támogatás célja a települési vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése, ezen belül az ivóvízminőség-javítás ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával.

Pályázók köre

  • Települési önkormányzatok
  • Önkormányzati társulások
  • Vízi Közmű-tulajdonosok,
  • Vízi közmű szolgáltatók
  • Jogosultsággal rendelkezők (1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz.mellékletében nevesítettek)

Tovább