Dél-Zalai Civil Fórum eddigi projektjei

A Dél-zalai Civil Fórum Egyesület projektjei 2002-2010

2002
1. A projekt címe: I. Dél-zalai Civil Konferencia megrendezése
A projekt fő célkitűzései: Térségi civil fórum szervezésének elindítása, a helyi civil szektor helyzetének felmérése és értékelése
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Plenáris részben Csanádi Dániel a DEMNET Alapítvány munkatársa és Jagasics Béla a Landorhegy Alapítvány elnöke adott elő és a konferencia két szekcióban tárgyalt a dél-zalai civil együttműködésekről Nagykanizsán
A projekt eredményei: Első civil konferencia megrendezése 50 szervezet részvételével
A projekt költségvetésének végösszege: 91 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
Charities Aid Fundation, A’Nostru Egyesület

2. A projekt címe: Dél-zalai Civil Portál kialakítása
A projekt fő célkitűzései: A civil együttműködéseket támogató internetes felület és információs portál kialakítása
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Honlap programozása, feltöltése és folyamatos tartalomszolgáltatásának megszervezése
A projekt eredményei: Jelenleg is működő Online Dél-Zala civil portál üzemeltetése a www.civilforum.net címen
A projekt költségvetésének végösszege: 100 000 Ft értékű önkéntes munka
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
KanizsaNet Kht.

2003
3. A projekt címe: „A hetedik te magad légy!” – Civil kerekasztal beszélgetések televíziós felvétele és közvetítése
A projekt fő célkitűzései: Az EU csatlakozás előkészítése Nagykanizsán
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Összesen 5 db televízió műsor elkészítése, amelyben 6-6 politikus, civil, vállalkozó, művész és a média szakember beszélgettek az EU-csatlakozás kilátásairól.
A projekt eredményei: 5 db televízió műsor elkészítése és közvetítése a nagykanizsai „ÉS” TV-ben.
A projekt költségvetésének végösszege: 400 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: EU Kommunikációs Közalapítvány, Nagykanizsa MJV Önkormányzata

4. A projekt címe: Kanizsa Vár Közösségi Önsegítő Rendszer bevezetése
A projekt fő célkitűzései: Pénz nélkül, ill. alternatív pénzzel (Sáreccel) működő cserekör szervezése a nagykanizsai fiatalok között
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Internetes honlap programozása és feltöltése, cserekör szervezése, adminisztráció biztosítása, tagtoborzás, cseredélutánok bonyolítása.
A projekt eredményei: 43 taggal elindult a cserekör
A projekt költségvetésének végösszege: 450 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
IFJ-GY-03-F-434 Mobilitás, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

5. A projekt címe: IFJ-IF-04- B-0322 Kölyökgólya Fesztivál Nagykanizsán
A projekt fő célkitűzései: Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál megrendezése a Nagykanizsai Város Napja keretében
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Nagykanizsa, civil résztvevők szervezése, Civil Utca kialakítása a városi ünnepen, amatőr művészeti együttesek fellépése
A projekt eredményei: A rendezvény a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztályt megmozgatott. Az óvodásoktól a diákságig tartó korosztály a városismereti túrák, a szabadtéri műsorok, vetélkedők, hangulatképek, játékok résztvevője volt és törzsközönség a délelőtti programokon. A délután elsősorban a családoké, a gyermekek és a felnőttek közös játékának, vásározásának színtere volt.
A projekt költségvetésének végösszege: 350 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium „Gyermek- és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása” c. pályázat keretében

2004
6. A projekt címe: A Dél-zalai Nonprofit Erőforrásközpont létrehozása
A projekt fő célkitűzései: A program általános célkitűzése a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület középtávú tervébe illeszkedik, amely egy nonprofit mintarégió kialakításának igényét fogalmazta meg. A középtávú cél egyik legfontosabb eleme a tervezett nonprofit erőforrásközpont, amelynek célja a szellemi és anyagi erőforrások térségi koncentrációja és stratégiai újraelosztása, összességében a nonprofit gazdaság stratégiai szemléletű megalapozása. A fenti célokat a civil szervezetek kapacitásépítésével kívánjuk elérni. A civil szervezetek gazdasági szanálását a külső (pályázati) és helyi erőforrás-szervezéssel (adománygyűjtés, szponzoráció, önkéntesség szervezése) az együttműködési hálózatok térségi (kistérségek közötti) kiépítésével és koordinálásával tartjuk kivitelezhetőnek
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Nagykanizsa és térsége, A projekt lehetőséget adott a nagykanizsai, keszthelyi, lenti és letenyei statisztikai kistérségek civil szervezetei és nonprofit intézményei számára, hogy a kistérségeken belül létrejöhessenek olyan pályázatíró- projektmenedzser és helyi erőforrás-szervező munkacsoportok, amelyek képesek európai szintű projektek tervezésére és kivitelezésére.
A projekt eredményei: A térségben termelődő projektek számának, értékének és hatókörének növekedése. A projektek minőségének és hatékonyságának javulása. A kistérségek közötti hálózatépítés: új informális kapcsolatok számának és a térségben együttműködő szervezetek számának növekedése.
A projekt költségvetésének végösszege: 2 770 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
NCA Civil Önszerveződés Kollégium

7. A projekt címe: 0084722 Zalai Civil Népújság megjelentetése
A projekt fő célkitűzései: Civil nyomtatott média megjelentetése, a négy dél-zalai kistérség belső és egymás közti kommunikációja, a társadalmi nyilvánosság és a társadalmi párbeszéd fórumának megteremtése, a civil szektor kommunikációja az üzleti, a közhatalmi és az önkormányzati szektorral, a térség belső kapcsolatrendszerének és a régiótudatnak az erősítése, a régió civil társadalmi fejlődésének elősegítése
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Zala megyében működő civil szervezetek és programjaik bemutatása
A projekt eredményei: Az újság 32 oldalon jelent meg 3000 példányban színes borítólappal, a belívek pedig egyszínnyomással készültek. A támogatásból létrehozott magazinunkkal teljesítettük küldetésünket, megteremtettük a négy dél-zalai kistérség (Nagykanizsa, Lenti, Letenye, Keszthely) belső és egymás közti kommunikációját, újságunk lett a társadalmi nyilvánosság és a társadalmi párbeszéd egyik jelentős fóruma. Ez lett a színtere a civil, az üzleti, a közhatalmi és az önkormányzati szektor kommunikációjának.
A projekt költségvetésének végösszege: 1 436 500 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma

8. A projekt címe: 00589232004B0 Osztrák „best practice” alkalmazása a dél-zalai térség erőforrás-szervezésében
A projekt fő célkitűzései: A program a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület és az ausztriai Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel (Regionális Fejlesztési Szövetség) határmenti együttműködésével valósult meg, amelynek célja az osztrák nonprofit „best practice” helyi adaptálása és a Nagykanizsa, Keszthely, Lenti és Letenye székhellyel működő négy zalai kistérség és az ausztriai Niederösterreich-Süd Régió civil szervezeteinek hálózati együttműködése.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: A dél-zalai régióban működő civil szervezetek menedzsmentjének fejlesztése, a hatásosság, hatékonyság, a minőség és az együttműködési képesség fejlesztése, információszervezéssel, regionális (kistérségek közötti) és a határon átnyúló projektek tervezése.
A projekt eredményei: A helyszínek tudatos kiválasztása, valamint a neves előadók meghívásán kívül törekedtük arra, hogy a régióban szervesen beilleszkedve és indokolt információk jussanak el, és itt valósuljanak meg a bevált gyakorlatok. A meghívottak között eljöttek, és aktívan közreműködtek a város és a térség polgármesterei, több körjegyző, valamint képviselőtestületi tagok, civil szervezetek tagjai. Az események komolyságát bizonyította az a tény is, hogy a térségi Meh-megbízottak személyesen képviseltették magukat. Sőt, több esetben előadásokat is tartottak, illetve személyes tapasztalataikkal, észrevételeikkel, hozzászólásaikkal segítették a programokat.
A projekt költségvetésének végösszege: 3 000 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: NCA Nemzetközi Kollégiuma

2005
9. A projekt címe: Pályaorientációs tevékenységek a dél-zalai hátrányos helyzetű fiatalok körében
A projekt fő célkitűzései: Társadalmi szervezetek felnőttképzést segítő tevékenységének támogatása Dél-Zalában
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: A projekt olyan célszemélyeket, roma közösségeket, fiatalokat szólított meg akik, a korábbiakban a mentális neveléssel nem, vagy csak problémás viselkedésűk kapcsán találkoztak szűk körben. A program keretében pályaorientációs tanácsadást és személyiségfejlesztő és önismereti csoporttréningeket bonyolítottunk Zalakomár, Belezna, Szepetnek és Nagykanizsa településeken.
A projekt eredményei: 8 db rendezvény valósult meg a Nagykanizsai Kistérségben
A projekt költségvetésének végösszege: 1 500 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI)

10. A projekt címe: 01468/22/05B00 Nonprofit stratégiakutatás a Nyugat-dunántúli Régióban
A projekt fő célkitűzései: (1) Ajánlások megfogalmazása a célcsoportba tartozó civil szervezetek középtávú (3-5 éves) stratégiai tervezéséhez (2) Ajánlások megfogalmazása a regionális, megyei és kistérségi szintű középtávú (3-5éves) civil társadalomfejlesztő stratégia kidolgozására a Nyugat-Dunántúli Régió Civil Fóruma, a megyei és kistérségi civil fórumok számára
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: NYDR, A kutatási tevékenység koordinálása, Kérdőív és mélyinterjú tematika kidolgozása, Mélyinterjúk elkészítése, Zárótanulmány elkészítése, A program eredményeinek terjesztéséhez szükséges kommunikációs és PR tevékenységek elvégzése
A projekt eredményei: (1) 150 db kérdőív lekérdezése és feldolgozása (2) 30 db mélyinterjú elkészítése és feldolgozása (3) 1 db elemző tanulmány elkészítése és publikálása
A projekt költségvetésének végösszege: 2 000 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: NCA Civil Szolgáltató Kollégiuma

11. A projekt címe: 00831/22/05B00 Zala megyei kistérségi társadalmi egyeztető fórumok együttműködése
A projekt fő célkitűzései: A projekt célja a civil szervezetek érdekmegjelenítő képességét, a civil érdekérvényesítés fejlődését segítő közhasznú tevékenységek támogatása, olyan helyi civil érdekérvényesítő és érdekvédelmi programok gyakorlati kifejlesztése és támogatása, amelyekben a közösségi érdekérvényesítés, a helyi ügyekben való részvétel és a helyi ügyek befolyásolására való képesség kifejlesztése-megerősítése, a társadalmi ellenőrzés, a civil kontroll megszervezése, a helyi nyilvánosság szélesítése valósul meg.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: I. Kistérségi szemináriumok és tapasztalatcsere a hat Zala megyei statisztikai kistérségben
(Zalaegerszegi, Zalaszentgróti, Keszthely-Hévízi, Nagykanizsa-Zalakarosi, Letenyei és Lenti kistérségekben) II. Társadalmi egyeztető fórumok összehívása a kistérségekben a közéleti szerepet vállaló civil szerveztek megszólításával (Összesen hat alkalommal)
A projekt eredményei: Nagykanizsai és Zalaegerszegi Civil Kerekasztalok, mint települési szintű CEF-ek kezdeményezése, moderálása, 12 térségi szeminárium, kb. 200 fő részvételével, 1 megyei konferencia 60 fő részvételével, konfliktuskezelő képzés 15 fő részvételével
A projekt költségvetésének végösszege: 1 200 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
NCA Civil Szolgáltató kollégiuma

2006
12. A projekt címe: Szeretem Kanizsát! mozgalom indítása
A projekt fő célkitűzései: A cél az egyének és vállalatok ösztönzése, hogy nőjön a mozgalom támogatóinak száma és minél többeket kapcsoljunk be az önkéntességbe. Különösen fontos cél a fiatalok és az idősebb generáció bekapcsolása. Hosszú távú célunk, hogy felmutassuk a közösségi cselekvés erejét, hatékonyságát a helyi társadalom önmagáról alkotott borúlátó képe megváltozzon és elégedettebbek és a közügyek iránt elkötelezettebbek legyenek a civil szervezetek tagjai és a város polgárai.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: A fenti célokat a „Szeretem Kanizsát!” program kommunikációjának megerősítésével és helyi erőforrás-szervezési kampány bonyolításával értük el. A program támogatta, hogy a városban az önkéntes munka egyértelműbben elváljon a „laikus”, a „segítő” sztereotípiáktól, és elfoglalhatja méltó helyét a közösségben. Színesebb lett a civil élet, több és magasabb szakmai színvonalú civil program valósult meg, több önkéntes kapcsolódott a szervezetekhez. A projekt eredményei: A mozgalom megerősödése és 12 oldalas színes kiadvány megjelentetése.
A projekt költségvetésének végösszege: 200 000 Ft szervezeti erőforrásokból, 100 000 Ft értékű önkéntes munka
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: Halis István Városi Könyvtár, Kreatív Klub

13. A projekt címe: 00695/22/06B0 – Civil ernyőszervezetek konferenciája
A projekt fő célkitűzései: A projekt tevékenységi célja a civil integrációk hálózatának feltárása a Nyugat-Dunántúli Régióban, a szervezetek kommunikációjának és tapasztalatcseréjének javítása rendezvények szervezésével és kiadvány megjelentetésével, valamint a civil integrációk cselekvési programjának előkészítése a civil szervezetek érdekérvényesítő képességének javítása érdekében.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: NYDR, helyzetfeltárás és rendezvények bonyolítása
A projekt eredményei: 3 db megyei és 1 db regionális konferencia megrendezése összesen 100-120 fő résztvevővel
A projekt költségvetésének végösszege: 1 500 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
NCA Civil Szolgáltató Kollégiuma

14. A projekt címe: 01025/23/06B00 Szlovén-magyar civil határon átnyúló együttműködés
A projekt fő célkitűzései: A tervezett program a helyi és regionális szereplők között fenntartható együttműködési hálózatok kialakításának ösztönzése és támogatása célt teljesíti a civil szervezetek közötti hálózatok és integrációs formák építésével, melyeknek célja a megfelelő ismeretek, szaktudás és készségek cseréje, valamint elősegíti a határmenti régiókban a társadalmi-gazdasági kérdések harmonizált megoldását. A program keretében végzett információszervezés célja, hogy a dél-zalai régióban és a határos szlovén területeken működő civil szervezetekről létrejöjjön egy integrált információs rendszer, mely a régió egész lakossága és a szakmai szervezetek számára egyaránt lehetővé teszi a szükséges információk és szolgáltatások elektronikus elérését.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: A hálózati együttműködések érdekében kifejtett tevékenységek: (1) adatgyűjtés a civil szervezetekről a határ mindkét oldalán (2) az együttműködő civil szervezetek feltárása a határ menti térségben (3) civil kiállítás és nemzetközi konferencia szervezése és bonyolítása – Nagykanizsa-Dobronak (Szlovénia)
A projekt eredményei: Létrejött informális kapcsolatok száma: 30 db, a létrejövő ad hoc illetve egyszeri fórumokon résztvevők száma: 1 rendezvény, összesen 50 fő, a létrejövő rendszeres együttműködések résztvevői: 10 szervezet, Internetes levelezőlista: a projekt zárásáig legalább 50 bejelentkezett tag, ebből 15 szlovén szervezet.
A projekt költségvetésének végösszege: 800 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: NCA Nemzetközi Kollégiuma

2007
15. A projekt címe: IFJ-GY-ND-07-B-00262 „Fiatal a nyár” rendezvény a fiatalok társadalmi részvételéről
A projekt fő célkitűzései: Ifjúsági program szervezése a Letenyei Kistérségben
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Letenye, 2 napos figyelemfelkeltő rendezvény a fiatalok társadalmi részvételéről és kistérségi civil konferencia megrendezése
A projekt eredményei: 80 fiatal részvétele a 2 napos rendezvényen
A projekt költségvetésének végösszege: 100 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: Mobilitás

16. A projekt címe: IFJ-GY-07-D-00462 Ifjú szívvel Dél-Zalában c. kiadvány megjelentetése
A projekt fő célkitűzései: Ifjúsági kiadvány megjelentetése a fiatalok aktív részvételével
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Nagykanizsa és térsége
A projekt eredményei: 24 oldalas színes magazin megírása, nyomtatása és terjesztése 3000 példányban
A projekt költségvetésének végösszege: 400 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: Mobilitás

17. A projekt címe: NCA-CIV-07-A-0247 Lakossági tanácsadást folytató civil irodák munkatársainak képzése
A projekt fő célkitűzései: A Nyugat-Dunántúli régióban lakossági tanácsadással foglalkozó civil szervezetek munkatársainak és önkénteseinek szolgáltatásszervezési képességeket növelő képzés biztosítása. A képzés eredményeképpen a tanácsadó legyen képes rávezetni a hozzá forduló klienst, hogy milyen jogai és felelősségei vannak az adott helyzetben, illetve hogyan tudja a kliens ezeket a jogait hatékonyan kifejezni és érvényesíteni az adott időben és térségben. Ugyanakkor a tanácsadó felelősen legyen képes értelmezni a tanácsadói kompetencia körét, szükség szerint szaktanácsadó bevonását kezdeményezni. A tanácsadó a kliens érdekében, a probléma megoldására legyen képes konzultálni a közigazgatás szerveivel. Partnerségi viszony jöjjön létre a helyi önkormányzat és intézményei, valamint a helyi civil tanácsadó iroda között a szociálpolitika befolyásolására.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: A képzési szolgáltatás megnevezése: Civil tanácsadó irodákban közreműködő önkéntes tanácsadó munkások képzését szolgáló alapfokú tanácsadó képzési program bonyolítása. Helyszínek: Nagykanizsa, Lispeszentadorján, Letenye
A projekt eredményei: A tanfolyam összesen 4 hónapra tervezett modul rendszerű képzés volt, amely összesen 4 alkalomból álló 1-1 napos gyakorlati tréninget (összesen 32 óra) és köztük 3×30 napos távoktatási időszakot foglalt magában. A fenti képzéseket 15 nap kötelező irodai gyakorlat egészítette ki, amelyet a tanácsadó irodákat fenntartó civil szervezetek igazoltak. A tanfolyam gyakorlati vizsgával ért véget.
A projekt költségvetésének végösszege: 1 020 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
NCA Civil Szolgáltató Kollégiuma

2008
18. A projekt címe: NCA-CIV-08-B-P-0209 – Nyugat-dunántúli civil integrációk hálózatépítése
A projekt fő célkitűzései: A projekt célja konkrét kooperatív cselekvés kitűzése, egy olyan fejlesztési folyamat elindítása, amely a cselekvést is tartalmazza. A projektünk egy olyan stratégiai kezdeményezés, amely, az információs hálózat fejlesztésére, a tapasztalatok megosztására és a hálózati működés új minőségi szintjének elérésére törekszik. A tevékenységi cél egy olyan hálózatszervezési munka megvalósítása, amelynek célja a régióban működő civil szervezetek regionális szintű szakmai-ágazati együttműködésének kialakítása.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: I. Információszervezés: (1)A civil egyeztető fórumok internetes felületeinek létrehozása és feltöltése (2)Internetes munkacsoport-felületek kialakítása (3) Adatbázis programozása: (a)Civil szervezetek adatbázisának kialakítása (b) Civil projektek adatbázisának kialakítása (c) Civil szakértők adatbázisának kialakítása
II. Civil szakmai-ágazati regionális fórumok létrehozása és működtetése: 1. Workshopok a regionális szakmai-ágazati fórumok megalakítására (Összesen 10 alkalommal – 2007. október – 2008. április) 2. Civil egyeztető fórumok regionális konferenciájának megrendezése (2008. május)- Nagykanizsa, Szombathely, Győr, Zalaegerszeg
A projekt eredményei: A projekt tevékenységei új együttműködési lehetőségeket tártak fel, támogatták a célcsoport kommunikációját a civil szervezetek körében és közhatalmi szférában egyaránt. Az együttműködési potenciál növekedése elősegítette az információs hálózat kialakulását, amely civil szervezetek helyi és regionális ügyekben való hatékony részvételét és a helyi és regionális ügyek befolyásolására való képességének kifejlesztését-megerősítését, a társadalmi ellenőrzésnek, a civil kontroll szerepének, és a nyilvánosságnak a szélesítését jelenti.
A projekt költségvetésének végösszege: 1 396 200 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: NCA Civil Szolgáltató Kollégiuma

19. A projekt címe: IFJ-GY-ND-08-C-0010 Ifjúsági Igazlátó Műhely
A projekt fő célkitűzései: Ifjúsági Igazlátó Műhely létrehozása és üzemeltetése a fiatalok és az ifjúságsegítő szakemberek részvételével, amelynek célja A) A fiatalok önszerveződésének és érdekvédelmének támogatása és B) Települési ifjúságpolitika kidolgozása. A szakmai műhely célja, hogy a fiatalok és a felnőtt segítők megismerjék egymást, együtt dolgozzanak, folyamatosan új, aktuális tudáshoz, információkhoz jussanak, és kicserélhessék a tapasztalataikat. A tréning célja, hogy különböző társadalmi csoportokat képviselő ifjúsági szervezeteknek és az ifjúságsegítő intézmények munkatársainak segítsen változatos érdekeiket egy közös jövőképben megjeleníteni.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Nagykanizsa és térsége
A projekt eredményei: A fenti célokat 2 db szakmai műhely workshop és egy 2 napos bentlakásos Jövőműhely tréning formájában valósítottuk meg. A program eredményeként a nagykanizsai ifjúsági szektor szereplői megismerték egymást, összehangolták tevékenységüket, közös tervezőmunkát végeztek és cselekvési programokat dolgoztak ki.
A projekt költségvetésének végösszege: 360 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
Mobilitás

20. A projekt címe: Dél-zalai Ifjúsági konferencia 2008
A projekt fő célkitűzései: A téma egyik legnagyobb létszámú regionális rendezvényére került a Halis István Könyvtárban 2008. február 12-én délelőtt, ahol 35 az ifjúsággal foglalkozó intézmény és szervezet képviselője foglalt helyet.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Nagykanizsa, a konferencia a fiatalok legfontosabb problémáira irányította a figyelmet, vagyis a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióban is tárgyalt területekre. Az egyes témákat rövid előadással vezették fel, ezután felkért szakértők rövid beszámolókban fejtették ki véleményüket, majd minden jelenlévő lehetőséget kapott a hozzászólásra és a vitára és az adott téma zárásaként megfogalmazták a konferencia álláspontját.
A projekt eredményei: A konferencia hozzájárult a nagykanizsai fiatalok helyzetének alapos és átfogó értékeléséhez, monitorozta a város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának végrehajtását és megfogalmazta a legfontosabb teendőket a helyi ifjúsági munkában.
A projekt költségvetésének végösszege: 60 000 Ft saját forrás és 20 000 Ft értékű önkéntes munka
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
Halis István Könyvtár, Griff Felnőttképző Intézet, Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

2009
21. A projekt címe: IFJ-GY-08-AB-0105 Nyugat-Dunántúli Regionális Ifjúsági Jövőműhely
A projekt fő célkitűzései: Olyan gyakorlatorientált képzés bonyolítása, amelynek a célja a konkrét kooperatív cselekvés kitűzése, egy fejlesztési folyamat elindítása, amely a cselekvést is tartalmazza és egyben kutatást és gyakorlati kipróbálást is jelent.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Lispeszentadorján, Szécsisziget, Kerkaszentkirály, Bázakerettye, a program keretében 3×2 napos bentlakásos jövőműhely képzés került kivitelezésre, alkalmanként 15 fő részvételével. A program nyilvánosságának megteremtése érdekében a műhely számára internetes oldalt és fórumot üzemeltetünk a Civil Egyeztető Fórum internetes portálján – www.parbeszed.net. Az internetes felületen tervezési lépésenként folyamatosan tájékoztatjuk a régió civil szervezeteit és részükre egyeztetési lehetőséget biztosítunk a tervezési folyamatban.
A projekt eredményei: A szemináriumok rámutattak arra, hogy érdemi változások akkor csak akkor érhetők el, ha az érintettek felmérik lehetőségeiket és változtatni akarnak. A jövőműhely –mint a közösségi tervezés aktivizáló módszere– fontos eszköz volt arra, hogy a helyi fiatalok a jövőben az igényeiket ki tudják elégíteni, a jövő alakításába bele tudjanak szólni és cselekvőképesek legyenek.
A projekt költségvetésének végösszege: 880 00000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve:
Mobilitás

22. A projekt címe: NCA-ÖNSZ-09-B-0072 A nagykanizsai Ifjúsági és Civil Ház közösségi tervezése
A projekt fő célkitűzései: A szektorok közötti együttműködés erősítése, a Műhelyben közreműködő civil szervezetek koordinált együttműködésének erősítése, az önerő felismerése, cselekvőképesség tudatosítása, a lakosság és a diákok aktivizálása, jövőképek, víziók megalkotásának segítése, közösségépítés, közösségi tér létrehozása, emberarcú és a civil szervezetek igényeinek, az Ifjúsági és Civil Ház funkcióinak megfelelő környezet kialakítása valamint a civil szervezetek tevékenységével szembeni negatív beidegződések, előítéletek megszüntetése.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Nagykanizsa, A program eredményeképpen megvalósult a nagykanizsai Ifjúsági és Civil Ház közösségi tervezése, amely lehetővé tette a célcsoportok széleskörű részvételét és a civil és lakossági igények beépülését a tervezési folyamatba.
A projekt eredményei: 6 db Tervezési Műhely, 2 db sajtótájékoztató, 1 db projekthonlap üzemeltetése, 15 információs anyag elhelyezése, 4 szakmai előadás, 200 db kérdőív lekérdezése, 3 db lakossági pályázat és 1 db szakértői látványterv pályázat bonyolítása, 1 db Tervparádé Szakmai Nap és Kiállítás bonyolítása.
A projekt költségvetésének végösszege: 740 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: NCA Civil Önszerveződés Kollégiuma

23. A projekt címe: NCA -NK-09-B-0289 A szlovéniai LIFE Ifjúsági Közösségi Házak modelljének elterjesztése hátrányos helyzetű dél-zalai kistelepüléseken
A projekt fő célkitűzései: A projekt célja a szlovéniai Lendva kistérségben sikeresen működő ifjúsági házak modelljének és működési tapasztalatainak megismertetése és elterjesztése a hátrányos helyzetű és a dél-zalai kistelepüléseken. A másodlagos cél előkészíteni a határon átnyúló integráció alapjait, fejleszteni az információáramlást és a kommunikációt a határ menti ifjúsági szervezetek és intézmények között.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: 1. Ifjúsági közösségfejlesztési workshop 2. Szlovéniai tanulmányút 3. A LIFE-Házak szlovéniai delegációjának munkalátogatása, Célcsoportok: a célterületen elhelyezkedő kistelepülések -elsősorban a nemzetközi tapasztalatok átadásában közreműködő Dobronak és Völgyifalu- LIFE-Házainak üzemeltetői és az ifjúsági klubok tagjai (kb. 25-30 fő), valamint a nemzetközi tapasztalatok átvételében érintett kistelepülések –elsősorban a nemzetközi tapasztalatok átvételében közreműködő – Muraszemenye, Kerkaszentkirály és Lispeszentadorján települések együttműködő civil szervezetei és ifjúsági korosztályának tagjai jelentik. (40-50 fő)
A projekt eredményei: A Life-Házak a fiatalok és lakosság számára teljesen új lehetőséget jelentenek a szabadidő aktív eltöltésére, a kulturális tevékenységre, oktatásra stb. A Life-Házak „közösségi inkubátorként” működhetnek, egy alapozó közösségfejlesztő programmá válhatnak a dél-zalai kistelepüléseken. A workshopok hatására a résztvevő fiatalok képessé váltak kezdeményezni, aktivizálni a lakosságot a helyi cselekvésre a LIFE Házakhoz hasonló ifjúsági közösségi térek létrehozására.
A projekt költségvetésének végösszege: 572 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: NCA Nemzetközi Kollégiuma

2010
24. A projekt címe: NCA-NK-09-D-0114 Civil szakértői részvétel szervezése az EU területfejlesztési politika kialakításában
A projekt fő célkitűzései: A program célja a pályázó szervezet EU döntéshozatali folyamataiban való részvételének elősegítése az ECOVAST nemzetközi szervezet civil részvételi projektjéhez való csatlakozással.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne:
A projekt eredményei: Az EU politika-alkotásban való részvétel a tervezett projekt keretében azt jelentette, hogy a pályázó szervezet szakértői kapacitásaival járult hozzá az Európai Unió szakmapolitikájának kialakításához elsősorban a területfejlesztési és vidékfejlesztési kérdésekben. Ebben az ECOVAST széleskörű regionális, nemzeti és európai szintű kapcsolatai segítettek bennünket.
Programelemek: I. Részvétel az ECOVAST nemzetközi munkacsoportjában: A pályázó szervezet 2004 óta tagja az ECOVAST Egyesületnek. A tervezett tevékenység 4 ország határtérségében (Magyarország, Horvátország, Szlovénia és Ausztria) az ECOVAST Egyesület által létrehozott nemzetközi civil munkacsoportban való részvétel biztosítása.
II. Horvát-magyar csereprogram bonyolítása: A program keretében a horvátországi Rijekában és Nagykanizsán került sor szakmai szemináriumok megrendezésére. A nemzetközi együttműködésben 4 fő magyar és 4 fő horvát szakértő működött közre. A szemináriumok munkanyelve angol volt.
A projekt költségvetésének végösszege: 800 000 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: NCA Nemzetközi Kollégiuma

25. A projekt címe: NCA-CIV-09-B-0782 „Ifjú szívvel Dél-Zalában” és az „Ifjú Szívvel a Kerka-Mura-mentén” c. újságok megjelentetése
A projekt fő célkitűzései: A programterv azzal a céllal született meg, hogy megpróbáljuk hatékonyabbá és kézzelfoghatóbbá tenni a fiatalok által végzett kortárs segítői és egyéb korosztályi fejlesztői munkát. Ez csak úgy érhető el, ha a „Ifjú Szívvel Dél-Zalában” mozgalomban résztvevő önkéntes és gyakornok fiatalok (elsősorban középiskolások) maguk számolnak be kortársaiknak valamilyen, a korosztályt közvetlenül célzó médiumon keresztül. A fiatalok számára akkor válik autentikussá a társadalmi problémákkal való foglalkozás, ha olyan személy beszél, ír róla a saját korosztályukból, aki részese volt vagy jelenleg is aktív részese ezeknek a projekteknek, de ugyanakkor szélesebb ifjúsági hálózat részeként is működik.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: Nagykanizsa és térsége, a Kerka-ment Települések Szövetségéhez tartozó 16 hátrányos helyzetű kistelepülés, a megjelentetett kiadványok terjedelme: 12 + 4 oldal, formátuma: A/4, példányszám: 3500 db/kiadás
A projekt eredményei: Olyan, technikailag a hagyományostól eltérő kiadvány készítése (cross-média nyomtatott kiadvány) valósult meg, melynek alkotói, létrehozói maguk a programokban résztvevő fiatalok, s írásaik a saját korosztályuknak szólnak. Ebben az értelemben úgynevezett korosztályi résztvevő-újságírást valósítottunk meg.(Ez interaktív is egyben, hiszen aki ír ezekről a programokról jelen van és aktív részese is ezeknek, ugyanakkor a programba behozza a korosztályi véleményeket). A készítői csoportban azok a középiskolások vettek részt, akik éreztek magukban az újságírói szakma felé elkötelezettséget, hajlandóak voltak képezni magukat e tekintetben és részesei is valamilyen más ifjúsági projekteknek, ahol élményalapú jártasságot szereznek/szereztek.
A projekt költségvetésének végösszege: 1 572 800 Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: NCA Civil Szolgáltató Kollégiuma

26. A projekt címe: NCA-NK-10-B-0552 Hátrányos helyzetű civil szervezetek részvételének erősítése a határmenti együttműködési programokban
A projekt fő célkitűzései: A tervezett program tevékenységi célja egy határon átnyúló projektekkel foglalkozó civil projektfejlesztő műhely létrehozása, új, innovatív civil kezdeményezések kidolgozására, valamint a máshol sikeresen alkalmazott módszerek kipróbálására és átvételére irányul. (A célterületen működő civil szervezetek egyaránt jogosultak a Horvát, Szlovén és Osztrák Területi Együttműködési Programokban való részvételre.) A tervezett program elsődleges célja két határon átnyúló mintaprojekt kidolgozása, valamint a nemzetközi integráció és a civil szervezetek részvételének javítása a határon átnyúló (transznacionális) programokban és ezen keresztül a dél-zalai civil társadalom kohéziójának, a stabilitásának, fenntarthatóságának és a versenyképességének erősítése. A másodlagos cél a dél-zalai civil szervezetek felkészítése az EGTC-k megalakítására.
A projekt szakmai tartalma, programelemei, megvalósításának helyszíne: I. Nemzetközi projektfejlesztő workshopok A program keretében összesen 3 alakalommal kerül sor nemzetközi tapasztalatcserére. Ebből 1 külföldön kerül megrendezésre az osztrák partnerszervezet székhelyén Auersbachban, 2 workshopot pedig Lispeszentadorjánban és Kerkaszentkirályon rendezünk meg.
II. Horvát- Szlovén-Osztrák-Magyar területi együttműködési Konferencia, Auersbach (Ausztria) A rendezvény keretében bemutatásra kerülnek az osztrák, horvát és szlovén partnerek fejlesztési tapasztalatai és legjobb gyakorlatai, a kistérségi civil hálózatok fejlesztésének lehetőségei, a civil szervezetek határon átnyúló együttműködéseinek tapasztalatai, az EGTC-k megalakítása, valamint az aktuális pályázati információk.
A projekt eredményei: A rendezvények közvetítik azokat az innovációkat és eredményeket, amelyeket az osztrák partnerek a határon átnyúló együttműködések területén elértek. A dél-zalai projektfejlesztő műhely lehetőséget kínál az együttműködő civil szervezeteknek közös határon átnyúló projektek kidolgozására. A program lehetőséget teremt arra, hogy a gyakorlatban is kialakuljanak a kistérségeken belüli és kistérségek közötti civil hálózatok és a térség jövőjét biztosító partnerség.
A projekt költségvetésének végösszege: 795 000 Ft Ft
A projekt megvalósításához meghatározó támogatást nyújtó szervezet(ek) neve: NCA Nemzetközi Kollégiuma

27. A projekt címe: NCA-DP-11-B-0097 Fogyasztóvédelmi civil szervezetek érdekképviseleti együttműködésének fejlesztése
– Nyilvános fogyasztóvédelmi irodaüzemeltetése Nagykanizsán, a pályázó szervezet székhelyén és egyéni konzultációs lehetőség és jogsegély biztosítása a célcsoportba tartozó ügyfelek számára.
– Szervezési és irányítási központ a Konzorcium által kezdeményezett közérdekű perek felperesi teendőinek ellátására.
– Jogi szakértők biztosítása közérdekű perben
– Fogyasztóvédelmi szakértői és irodai háttér biztosítása az érdekvédelmi együttműködés erősítéséhez
-Támogatásszervezés és 6 db fogyasztóvédelmi fórum legalább 180 civil szervezet számára
– Médiamunka és tájékoztatás a célcsoportok, a támogató civil szervezetek és a lakosság körében (sajtótájékoztató, internetes média üzemeltetése, magyar és idegen nyelvű tartalmak közlése)
A projekt költségvetésének végösszege: 450 000 Ft

28. A projekt címe: A munkavédelemben érdekelt civil szervezetek hálózati együttműködése
OMMF-II-10-P/2011
Elektronikus kiadvány összeállítása: “Gyakorlati útmutató a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára” című kézikönyv, amelynek összeállításához szakértői segítséget vettünk igénybe. A kiadvány az OMMF honlapján és civil honlapokon került elhelyezésre letölthető formában és célzott elektronikus küldeményként is postázásra került a projekt keretében összeállított civil szervezeti címlisták alapján. A digitális forma a későbbiekben lehetővé teszi az Útmutató folyamatos fejlesztését, aktualizálását.
A támogatás összege: 1 500 000 Ft
29. A projekt címe: NEA-TF-14-SZ-0606 Lakossági tanácsadást folytató civil irodák munkatársainak képzése
A NYD Régióban működő, lakossági tanácsadást folytató civil irodák jelenleg nem rendelkeznek olyan egységes szakmai és módszertani háttérrel, amely biztosíthatná a támogató és információs szolgáltatások rendszerszerű és megbízható ellátását. A jelenleg működő irodák csak kisebb részben rendelkeznek megfelelően képzett humán erőforrás kapacitásokkal. Gondot jelent az irodai munka szervezése, az információs rendszerek kezelése, a tanácsadást megalapozó jogszabályi háttér ismerete, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, az interjúk és esetfeljegyzések elkészítése és kezelése, a kapcsolattartás a hivatalokkal és az önkormányzatokkal.
A tervezett program egy közösségi igényt fogalmaz meg és a célcsoport szükségletére szabott. A NYDR három megyéjében több mint 150 civil szervezet tart fent különböző szakmai-ágazati területeken támogató és tanácsadó irodákat, amelyek számára egy hiánypótló és innovatív képzési szolgáltatást nyújtunk. A program egyben közösséget, civil hálózati kapcsolatokat épít és a civil irodák támogatásán keresztül segíti a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek integrációját.

Tevékenységek (A részletes tematikát a Melléklet tartalmazza)

1. Főmodul – A tanácsadás célja és alapelvei
Ezt a modult úgy terveztük, hogy segítse a gyakornokokat az információs rendszer és alkotóelemei ismeretében és használatában, mint pl. ismerje az Interneten elérhető jogforrásokat; a referencia könyveket, tanulmányokat és gyakorlati segédleteket, beleértve az ügyintézéshez szükséges iratmintákat is. A hangsúly az információ megtalálásán, összegyűjtésén és azok alkalmazási készségén van. Az első modul elvégzése után javasoljuk, hogy a gyakornok ismerkedjen meg az irodai munkával (A modul), az információs rendszerekkel (B modul) és a szociálpolitikai munkával (G modul).

2. Főmodul – Kapcsolat kialakítása az ügyféllel
Az ügyfelekkel folytatott interjú célja, a bevált módszerek, megismerése, a problémafeltárás, kapcsolattartó és kikérdező gyakorlatok elvégzése. C. modul: Esetleírás (Hogyan kell feljegyzéseket készíteni, a kérdőív, esetleírás nyomtatvány használata) Interjú tanácsadás vezetése: A gyakornok az eddigi ismeretei alapján felügyelettel interjút készít, értelmezi a beszélgetés és a feljegyzései alapján az ügyfél problémáját, feladata lesz egy önálló esetleírás elkészítése, amelyet egy belső megbeszélésen közös elemzés követ. A gyakorlati megfigyelésre az ügyfél beleegyezésével, időben hozzá igazodva kerül sor.

3. Főmodul – Kommunikációs és segítőkészség fejlesztése
Gyakorlati önismereti, kommunikációs és empatikus képességek fejlesztése. G. modul: Szociálpolitika érvényesítése egyénenként az irodában, tanácsadási gyakorlat, oktató irányításával, szociálpolitikai és egyéb hivatalos információk összegyűjtése, rendszerezése és továbbítása hivatalok, helyi önkormányzatok stb. részére.
A projekt költségvetésének végösszege: 790 000 Ft
30. A projekt címe: Vidékfejlesztési iroda üzemeltetése hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásával
TÁMOP 1.4.1-12/1-2012-0155A jelen pályázatban nyújtott támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálja. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minden térségben megerősödjenek a civil kapacitások, hiszen a térségek felzárkóztatásában döntő szerepe lehet a helyi szervezeteknek.
A konstrukció részcéljai:
– fiatal munkanélküliek és pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása,
– a civil és nonprofit szervezetek kapacitás bővítése, az általuk foglalkoztatottak létszámának növelése,
– az ország konvergencia régióiban erősödjenek a nonprofit szervezetek és jelentős kapacitások alakuljanak ki a térségben.

Elnyert támogatások

Pályázati azonosító Beadás dátuma Projekt címe Megítélt összeg
NCA-CIV-07-A-0247 05/11/07 Lakossági tanácsadást folytató civil irodák munkatársainak képzése a Nyugat-Dunántúli Régióban 1020000
NCA-NYD-07-P-0605 05/22/07 Működési költség 1827541
NCA-NK-07-B-P-0112 05/25/07 A három “Dél” együttműködése” Dél-Stájerország, Dél-Burgenland, Dél Zala 800000
NCA-ÖNSZ-07-A-P-0009 06/02/07 Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése 1900000
NCA-CIV-07-B-P-0222 06/06/07 „Szakmai -ágazati civil egyeztető fórumok megalakítása a Nyugat-dunántúli régióban 1470000
NCA-CIV-08-A-0444 04/14/08 Lakossági tanácsadást folytató civil irodák munkatársainak képzése a Nyugat-Dunántúli Régióban 1245000
NCA-NYD-08-0293 04/16/08 Működési támogatás 906379
NCA-CIV-08-D-P-0286 04/18/08 “A Nyugat-Dunántúli és Dél-Dunántúli Regionális Civil Fórum tapasztalatcseréje” 321600
NCA-CIV-08-B-P-0209 04/21/08 Nyugat-dunántúli civil integrációk hálózatépítése 1396200
NCA-NK-08-B-P-0361 04/24/08 NACB Haza meghonosítása és elterjesztése 1200000
NCA-NK-08-D-P-0034 05/13/08 A NYD Regionális Civil Kerekasztal részvétele az európai uniós döntéshozatali folyamatokban 1000000
NCA-NK-08-D-P-0072 05/13/08 Hát. helyz. civil szerv.ek proj.kidolg.sának tám. a Norvég Civil Támog. Alap pályázatára 600000
NCA-ÖNSZ-09-B-0072 03/04/09 A nagykanizsai Civil Ház közösségi tervezése 740000
NCA-CIV-09-B-0782 03/18/09 Ifjú szívvel Dél-Zalában 1572800
NCA-CIV-09-A-0322 03/18/09 Lakossági tanácsadást folytató civil irodák munkatársainak képzése a Nyugat-Dunántúli Régióban 1070000
NCA-NK-09-B-0289 04/01/09 A szlovéniai LIFE-Házak modelljének hazai elterjesztése hátrányos helyzetű kistelepüléseken 572000
NCA-NYD-09-0472 04/03/09 Működési támogatás 2009 3125430
NCA-NK-09-D-0114 04/10/09 Civil szakértői részvétel szervezése az EU területfejlesztési politika kialakításában 800000
NCA-DP-09-A-0263 11/23/09 Civil ernyőszervezetek hálózatépítése a dél-zalai térségben 1500000
NCA-NYD-10-0759 04/21/10 Dél-zalai Civi Fórum működési támogatása 2099000
NCA-NK-10-B-0552 04/27/10 Hátrányos helyzetű civil szervezetek részvételének erősítése ahatármenti együttműködési programokban 795000
NCA-DP-11-B-0097 03/31/11 Fogyasztóvédelmi civil szervezetek érdekképviseleti együttműködésének fejlesztése 450000
NEA-TF-14-SZ-0606 12/02/13 Lakossági tanácsadást folytató civil irodák munkatársainak képzése 650000
NEA-TF-15-M-1096 03/24/15 Civil projektiroda fejlesztése 822500
NEA-TF-15-SZ-0548 03/26/15 Civil szervezetek érdekképviseleti és érdekérvényesítési képzése 773968
NEA-TF-16-M-1138 01/05/16 Civil szolgáltató iroda üzemeltetése a dél-zalai térségben 250001

Névjegy Levente Huszár

Webmester, kedvenc zenei producer: deadmau5

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük