Összefoglaló Ivóvízminőség-javító projektek felhívásáról

A pályázat célja

A támogatás célja a települési vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése, ezen belül az ivóvízminőség-javítás ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával.

Pályázók köre

 • Települési önkormányzatok
 • Önkormányzati társulások
 • Vízi Közmű-tulajdonosok,
 • Vízi közmű szolgáltatók
 • Jogosultsággal rendelkezők (1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz.mellékletében nevesítettek)

Támogatható tevékenységek köre

 1. Projekt előkészítés, (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni).
 2. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez
 3. Más vízbázisra áttérés
 4. Vízkezelés
 5. Ivóvízhálózat rekonstrukciója

Egyéb kiegészítő tevékenységek

1.El nem látott területek bekapcsolása az ivóvízellátásba

2.Hálózattisztítás szivacsdugós technológiával

 1. Meglévő kút felújítása, vagy közvetlen melléfúrással történő felújítása
 2. A tartalékkutak egykutas vízellátás esetén
 3. A vízműtelepi létesítmények nem megfelelő állapotának javítása indokoltság esetén
 4. Ivóvíz tároló medence, víztorony indokoltság esetén

A fenti szakmai és kiegészítő tevékenységek kombinálhatók.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A támogatási kérelmeket online elektronikus kitöltőprogrammal kell elkészíteni. A támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem adattartalmát hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát postai úton is be kell nyújtani legkésőbb 3 napon belül postai a következő címre:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, 1134 Budapest, Váci út 45/D.

Névjegy Levente Huszár

Webmester, kedvenc zenei producer: deadmau5

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük