Összefoglaló Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására

A pályázat célja

A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása.

A Csatlakozási Szerződésben vállalt határidők teljesítése érdekében folytatni kell a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról (a továbbiakban NTSZMP) szóló hatályos 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet) végrehajtását, az új közműves szennyvízelvezetési és – tisztítási rendszerek kiépítését, a meglévő szennyvízcsatorna rendszerek bővítését, illetve a szennyvíztisztító telepek korszerűsítését, legalább biológiai fokozatú tisztítás kiépítését, a szennyvíziszap-kezelés, hasznosítás fejlesztését, és a folyékony hulladék fogadó műtárgyak szennyvíztisztító telepi kiépítését.
A támogatási cél a KEHOP 2. prioritási tengely „Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés” fejlesztéseihez, ezen belül a 2. intézkedés: Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések, valamint a 3. intézkedés: Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel című beavatkozás-csoportokhoz kapcsolódik.

Pályázók köre

A felhívásra csak a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében nevesített támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A támogatási kérelmeket online elektronikus kitöltőprogrammal kell elkészíteni és benyújtani. A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a kiemelt kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárásrend részletes ismertetése a 7.B. pont alatt felsorolt 2. sz. tájékoztatóban található. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem adattartalmát hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás4/futárposta-szolgáltatás5 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1134 Budapest, Váci út 45/D.
Támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyen megfelelnek felhívás 7.A. A felhívás szakmai mellékletei c fejezet 2. mellékletében szereplő kritériumoknak. Támogatási kérelem benyújtására 2014. november 17-től a konstrukció felfüggesztéséig van lehetőség.

 

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

  1. Projekt előkészítés (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)
  2. Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés
  3. Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
  4. Szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése, korszerűsítése
  5. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)

A fenti szakmai és kiegészítő tevékenységek kombinálhatók.

Névjegy Levente Huszár

Webmester, kedvenc zenei producer: deadmau5

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük