MegoldOM Szociális Szövetkezet

megoldom-logo

A Szövetkezet célja

A Szövetkezet tevékenységét a vállalkozó jelleg határozza meg, elsődleges célja a munkahelyteremtés, főleg a hátrányos helyzetűek számára. A helyi fogyasztók sokszínűségére alapozva jut olyan forrásokhoz, amelyek biztosítják önfenntartóvá válását, tevékenységében a településekre fókuszál, együttműködik a helyi közösséggel a szükségletek meghatározásában és kielégítésében. Új szolgáltatások és innovatív termékek létrehozására koncentrál. Alapelvei a szociális küldetés teljesítése, az alapítók megfelelő képviselete, valamint a demokratikus kontroll és ellenőrzés.

A Szövetkezet által felvállalt alaptevékenységek

 • Személyi szolgáltatások − otthoni segítség idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek − háztartási alkalmazotti munkák: főzés, mosás, vasalás, takarítás − gyermekfelügyelet− tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása, a problémás fiatalok szabadidő- és sportprogramjainak szervezése − lakóházak őrzése, portaszolgálat − vidéki, vagy a város-központoktól távol eső körzetekben, boltok üzemeltetése − főzött étel, vásárolt áruk házhoz szállítása.
 • Helyi termék szolgáltatások, rövid ellátási láncok, helyi piacok üzemeltetése, helyi termékek internetes kereskedelme.
 • Audiovizuális és internetes szolgáltatások, új információs és kommunikációs technikák bevezetése, távmunka és távoktatás.
 • Szabadidős és kulturális programok szervezése, hagyományőrzés, kézműves házak üzemeltetése.
 • A környezet gondozása − elöregedett épületek felújítása, komfortosítása, őrzése − helyi közlekedés megszervezése, kényelmesebbé, gyakoribbá, elérhetőbbé tétele (pl. mozgás-korlátozottak számára is) − céltaxi-járatok üzemeltetése vidéki településeken belül és között − szelektív hulladék-gyűjtés, újrahasznosítás.
 • Környezetvédelem − természetvédelmi területek gondozása − csatornázás, csatornatisztítás − minőségi standardok betartásának monitorozása − energia-megtakarító eljárások elterjesztése, különösen a háztartások körében.

Dél-zalai Civil Fórum Egyesület

[cml_media_alt id='192']CF_logo[/cml_media_alt]

“Életünk gazdagítása és kiteljesítése,
hátrányaink és szenvedéseink csökkentése.”

A Civil Fórum Egyesület mint a dél-zalai szervezett civil együttműködések kezdeményezője és kialakítója két évtizedes szervezőmunkát tudhat maga mögött. Az egyesület nonprofit szolgáltatásokat nyújt a térségben működő civil szervezetek számára. Jelenleg 22 egyesület és alapítvány tartozik a szervezethez és 18 szakértő tagja van, akik lefedik a helyi civil társadalom jelentősebb szakmai-ágazati területeit. A DZCF több tucat helyi közösség megalakításában tanácsadóként és bonyolítóként működött közre és több közösséget inkubált. Pályázatíró és erőforrás-szervező tevékenységével több mint 60 szervezetet, civil közösséget segített különböző források megszerzésében, civil projektek megvalósításában és elszámolásában.

A szervezet küldetése

Mint az első dél-zalai civil ernyő, nonprofit szolgáltatóként küldetéstudattal végzünk koordinációs és érdekvédelmi tevékenységet a dél-zalai régió civil együttműködéseiben. Ifjúságügyi koordinációt biztosítunk Nagykanizsán és térségében, nonprofit szolgáltatásokat nyújtunk Civil Iroda üzemeltetésével. Projekttervezési és pályázatírási tevékenységünk folyamatos, a projektek tervezésébe és kivitelezésébe bevonjuk a kisebb szervezeteket és a nem bejegyzett közösségeket egyaránt.

A szervezet célja

Az Egyesület olyan nonprofit szolgáltató, koordinációs és érdekvédelmi, közhasznú társadalmi szervezet, amelynek célja a dél- zalai régió civil közösségeinek fejlesztése az alábbi tartalmi célok megvalósításán keresztül:

 • a civil szerveződések működési feltételeinek javítása,
 • a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel,
 • a Nagykanizsa Régió civil közösségeinek integrációja és koordinációja,
 • a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése,
 • a szervezetek általános /gazdálkodás, működtetés stb./ és szakmai tevékenységet segítő programok, képzési rendszerek kidolgozása,
 • helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása,
 • a szervezetek és a polgárok közötti párbeszéd és információáramlás elősegítése,
 • az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése,
 • a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselekvési programok kialakítása,
 • társadalmi fórumok és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából,
 • a civil közösségek érdekegyeztetése és érdekvédelme,
 • a civil szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra,
 • a nagykanizsai Civil Ház létrehozása és működtetése,
 • társadalmi mozgalmak szervezése a fenti célok elérése érdekében.

 

A szervezet céljai megvalósítása érdekében különösen az alábbi közhasznú feladatokat látja el 1997. évi CLVI. törvény 26. § szerint:

 • szociális tevékenység családsegítés, időskorúak gondozása,
 • tudományos tevékenység, kutatás, (TEÁOR szerint 73. 20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés)
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (TEÁOR szerint 80. 42 Felnőtt- és egyéb oktatás)
 • kulturális tevékenység, (TEÁOR szerint 91. 12 Szakmai érdek- képviselet 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • környezetvédelem, (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (TEÁOR szerint 91. 12 Szakmai érdek- képviselet 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • emberi és állampolgári jogok védelme(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • euroatlanti integráció erősítése(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető- szolgáltatások végzése(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • fogyasztóvédelem,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
  és a kapcsolódó szolgáltatások
 • tanulmányi és kutatási ösztöndíjakat ad ki
 • szociális segélyezést folytat.

A dél- zalai régió civil közösségei mint célcsoport

Mint az első dél-zalai civil ernyő, nonprofit szolgáltatóként küldetéstudattal végzünk koordinációs és érdekvédelmi tevékenységet a dél-zalai régió civil együttműködéseiben. Ifjúságügyi koordinációt biztosítunk Nagykanizsán és térségében, nonprofit szolgáltatásokat nyújtunk Civil Iroda üzemeltetésével. Projekttervezési és pályázatírási tevékenységünk folyamatos, a projektek tervezésébe és kivitelezésébe bevonjuk a kisebb szervezeteket és a nem bejegyzett közösségeket egyaránt.

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület szolgáltatásai

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület jelenleg 62 tagszervezettel rendelkezik a dél-zalai régióban, amelyek a civil szektor szinte valamennyi területét lefedik. A Civil Fórum Egyesület megalakulása óta folyamatosan szervezi a dél-zalai régió civil együttműködéseit a nagykanizsai, keszthelyi, letenyei és lenti kistérségekben.

  • Folyamatos információszolgáltatás
   • Civil szervezetek számítógépes regisztrációja és nyilvántartása
   • Információszolgáltatás és referenciák civil szervezetekről
   • Nonprofit adatbázisok és címjegyzékek
   • Civil szervezetek programjainak, rendezvényeinek nyilvántartása és közlése
  • Civil szervezetek alapítása és működtetése
  • Nonprofit dokumentációtár építése
  • Önkéntes Központ működtetése
   • Önkéntesek nyilvántartása, képzése, koordinálása
   • Önkéntes akciók szervezése
  • Irodai szolgáltatások
   • Számítógép használat
   • Internet használati lehetőség
   • Internet-szolgáltatások
  • Nonprofit gazdasági – pénzügyi tanácsadás
   •  könyvelési tanácsok,
   • közhasznúsági jelentések elkészítése
  • Képzések szervezése
   Különböző képzések szervezése és bonyolítása helyi és regionális hatókörrel
  • Állampolgári tanácsadó iroda
   Az iroda nyitott ügyfélszolgálatot tart fenn civil szervezetek és az állampolgárok számára, amely az alábbi időpontokban áll rendelkezésre:

   • Hétfő-szerda-péntek 10-12 óráig
   • Kedd-csütörtök 15-16,30 óráig
  • Pályázati tanácsadás
   • Egyéni pályázati tanácsadás(Időpont és témaegyeztetéssel)
   • Csoportos tanácsadás: előre meghirdetett időpontokban
  • Projektmunka, területfejlesztés
   • Projekttervezés, projektkoordináció
   • Partnerség, konzorciumok szervezése
   • A Dél-zalai Fejlesztési Portál üzemeltetése
  • Dél-zalai civil társadalom fejlesztése
   • Online Dél-Zala Internetes közösségi média működtetése
   • A Dél-Zalai Civil Hírlevél szerkesztése és hálózati terjesztése
  • Hálózati együttműködések
   A dél-zalai kistérségek közötti hálózati együttműködést elősegítő konferenciák, speciális projektek

Az Egyesület a helyi önkormányzatokkal történő együttműködés keretében az alábbi tevékenységeket folytatja:

    • A Civil Ház létrehozása és működtetése,
    • Nonprofit szolgáltatások biztosítása civil szervezetek részére,
    • Oktatási és képzési programok nonprofit szervezetek részére,
    • Közösségi média létrehozása és működtetése,
    • Egyéb közérdekű és nonprofit kiadványok megjelentetése

A szervezet stratégiája

A szervezet teljesítményértékelési rendszere

    • gazdaság – erőforrás megtakarítás, kiadások, átlagköltség;
    • hatékonyság ;
    • a költségek csökkentése adott output esetén vagy adott költségek mellett az output növelése;
    • eredményesség;
    • az egészség, az életminőség javulása, ügyfél elégedettség;
    • méltányosság;
    • pártatlanság a helyzet javulásának elérésében, a forrásokhoz való hozzáférésben;
    • választás/pluralizmus;
    • a szolgáltatások különböző változatainak biztosítása, diverzifikáció;
    • részvétel;
    • a társadalmi tőke gyarapítása a tagok vagy az önkéntesek bevonásával, attitűdök, motivációk;
    • képviselet;
    • az érték önmaga, vagy az érték mint a hosszú távú eredmény javításának eszköze;
    • innováció;
    • új termékek vagy szolgáltatások kialakítása.

Teljesítmény értékelő rendszer leírás és szabályzata

A szervezet tagsága

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület elnöke

Gyertyánági Endre, végzettségét tekintve középiskolai tanár, szociológus, projektmenedzser, a A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület elnöke elnöke, 25 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, 20 év gyakorlata van a közösségfejlesztés területén, 15 év ifjúságügyi, 10 év idősügyi 5 év hátránykompenzációs területen. 5 év külföldi szakmai gyakorlatot is szerzett hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatos munkában. Samling projektmenedzser és közösségfejlesztő szakértő végzettsége is van. 2002 óta több mint 50 sikeresen kivitelezett projektet bonyolított a vidék- és területfejlesztés, képzés, távmunka, társadalmi innováció, hálózatépítés, megújuló energia, önkormányzati és civil szektor fejlesztés, határon átnyúló és nemzetközi projektek területén.

A munkaszervezet felépítése

Az Egyesület működésének biztosításához és programjai kivitelezéséhez Munkaszervezetet kerül létrehozásra.

Önkéntesség

Utóbbi évi közhasznúsági jelentések

A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje

Dél-zalai Civil Fórum Egyesület Etikai Kódexe

Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület

ANIMA_logo_vector

Az egyesület tagsága társadalmi innováció területén dolgozó szakértőkből áll, akik animátoroknak tekintik magukat. Animátorként a konkrét, átlátható közösséget belülről, a közösséggel azonosulva aktivizálják. Csoportvezetők és közösségfejlesztők, akik életre keltenek, mozgásba hoznak, aktivizálnak lakossági csoportokat, civil szervezeteket és egy települési/kistérségi szintű helyi közösséget.

A szervezet célcsoportja

Az egyesületnek 15 év gyakorlata van a közösségfejlesztés területén, 15 év ifjúságügyi, 10 év idősügyi 5 év hátránykompenzációs területen szerzett munkatapasztalattal rendelkezik. Az Anima Egyesület megalakulása óta elsődleges prioritásai közé tartozik a hátrányos helyzetű célcsoportok esélyegyenlősége, a szervezett és hatékony érdekképviseletre és érdekvédelemre képes civil társadalom felépítése.

A szervezet küldetése

A szervezet alapküldetése szerint civil társadalomfejlesztési és innováció-közvetítő tevékenységet folytat elsősorban a projektmunka (tervezés, kivitelezés, elszámolás, utánkövetés), képzés, képessé tétel, facilitálás, civil hálózatépítés és információszervezés területén. Főként az ifjúság, kultúra, oktatás, helyi és regionális civil társadalom fejlesztés, nemzetközi kapcsolatok, és a település- és vidékfejlesztés fókuszával.

Az utóbbi évek mintaprojektjei között ifjúsági demokráciafejlesztés, a stratégiai jövőtervezés, valamint a kistelepülések megújuló energián alapuló komplex közműmodelljének kidolgozása szerepel.

A szervezet célja

A szervezet céljai között szerepel a legkülönfélébb társadalmi felelősségvállalás mentén szerveződő regionális, országos és határokon átnyúló társadalmi és kulturális rendezvények szervezése, társszervezetek ez irányú tevékenységének segítése, az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés elősegítése és az ehhez szükséges innovációk közvetítése.

A nonprofit közhasznú társadalmi és kulturális szervezet céljai tételesen:

 • a legkülönfélébb tematikák alapján szerveződő regionális, országos és nemzetközi társadalmi és kulturális rendezvények szervezése
 • más szervezetek ez irányú tevékenységének segítése
 • művészeti együttesek alakítása és működtetése
 •  az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés elősegítése és az ehhez szükséges innovációk közvetítése
 • szakmai oktatás, felnőttképzés és továbbképzés szervezése, bonyolítása
 • a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése,
 • a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel,
 • helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása,
 • az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, népek, kultúrák csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése

A szervezet tevékenysége, szolgáltatásai

Civil társadalomfejlesztés és innováció-közvetítés, animálás, esélyegyenlőség-teremtés, nemzetközi kapcsolatok település- és vidékfejlesztés terén.

Az szervezet módszerei közül kiemelt a szakmai oktatás, felnőttképzés és továbbképzés szervezése, bonyolítása, a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel, helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása, az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, népek, kultúrák csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése.

Az utóbbi években több mintaprojektet hajtottunk végre az ifjúsági demokráciafejlesztés, a stratégiai jövőtervezés, valamint a kistelepülések megújuló energián alapuló komplex közműmodelljének kidolgozásában. Eddigi tevékenységek kapcsán a nyugat-dunántúli régió három megyéjében kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a célterületen.

A szervezet működési területe Magyarország egész területére kiterjed, különös tekintettel Nagykanizsa és vonzáskörzetére, Nyugat- Dunántúli Régióra, Dráva- Mura Euro régióra és a határon túli együttműködések és a nemzetközi kapcsolatok területére, kiemelten az Európai Unió tagországaira.

A szervezet céljai megvalósítása érdekében különösen az alábbi közhasznú feladatokat látja el 1997. évi CLVI. törvény 26. § szerint:

 • tudományos tevékenység, kutatás, (TEÁOR szerint 73. 20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés)
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (TEÁOR szerint 80. 42 Felnőtt- és egyéb oktatás)
 • kulturális tevékenység, (TEÁOR szerint 91. 12 Szakmai érdek- képviselet 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • környezetvédelem, (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (TEÁOR szerint 91. 12 Szakmai érdek- képviselet 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • emberi és állampolgári jogok védelme(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • euroatlanti integráció erősítése (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető- szolgáltatások végzése (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység).
 • tanulmányi és kutatási ösztöndíjakat, jutalmakat ad ki
 • szociális segélyezést folytat és további tevékenységeket folytat az alábbi területeken:
 • rendezvényi étkeztetés,
 • üzletviteli tanácsadás,
 • összetett adminisztratív szolgáltatás,
 • munkaerő közvetítés és munkaerő kölcsönzés
 • fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A szervezet erőforrásai

A szervezet rendelkezésre álló eszközei között több kiszolgáló rendszer is található, ilyen például a szervezet által fenntartott Nagymadár Vidékfejlesztési Iroda és általa üzemeltetett nagymadar.hu online felület.

A Kerka-menti Települések Szövetségével kötött megállapodás alapján Vidékfejlesztési iroda üzemel hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásával két berendezett irodahelyiséggel, korszerű eszközökkel (laptopok, számítógép, multifunkcionális nyomtató, kamera, projektor, ), amely alapvető nonprofit szolgáltatásokat nyújt a térségben működő civilek és civil szervezetek számára, elsősorban a projekttervezés, pályázatírás és a projektek kivitelezése, elszámolása területén.

A szervezet stratégiája

A szervezet teljesítményértékelési rendszere

 • gazdaság – erőforrás megtakarítás, kiadások, átlagköltség;
 • hatékonyság ;
 • a költségek csökkentése adott output esetén vagy adott költségek mellett az output növelése;
 • eredményesség;
 • az egészség, az életminőség javulása, ügyfél elégedettség;
 • méltányosság;
 • pártatlanság a helyzet javulásának elérésében, a forrásokhoz való hozzáférésben;
 • választás/pluralizmus;
 • a szolgáltatások különböző változatainak biztosítása, diverzifikáció;
 • részvétel;
 • a társadalmi tőke gyarapítása a tagok vagy az önkéntesek bevonásával, attitűdök, motivációk;
 • képviselet;
 • az érték önmaga, vagy az érték mint a hosszú távú eredmény javításának eszköze;
 • innováció;
 • új termékek vagy szolgáltatások kialakítása.

Teljesítmény értékelő rendszer leírás és szabályzata

Az Egyesület tagsága

Az Egyesület tagsága az önkéntesség elve alapján szerveződik, az egyesülési jog szabad gyakorlásával. Tagjai lehetnek mindazok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják az Egyesület céljait és vállalják a kötelezettségek teljesítését.

 1. Pártoló tagok azok a bel-és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét.
 2. Tiszteletbeli tagoknak választhatók a Közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületet kiemelkedő módon támogatják.
 3. A rendes tagok jogosultak a Közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.
 4. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az Egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni. A pártoló tagok kötelesek az egyesületet anyagilag és erkölcsileg támogatni, az általa vállalt önkéntes feladatokat teljesíteni, jelen Alapszabályt és az egyesület egyéb más belső szabályait betartani, az általa felajánlott pártoló tagsági díjat megfizetni.
 5. A tagok kötelesek az Egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani, jelen Alapszabályt és az egyesület egyéb belső szabályit betartani. A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.
 6. A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással és törléssel.
 7. Kizárás abban az esetben alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit 3 hónapon túl nem teljesíti vagy tevékenysége nyilvánvalóan sérti az Egyesület érdekeit. Kizárásra csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy az Egyesületet sértő tevékenysége megszüntetésére az Elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, de a tag ennek hatására sem pótolja mulasztását vagy változtat tevékenységén. A kizárási javaslatot az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé
 8. Törlés akkor alkalmazható, ha a magánszemély tag meghalt, illetve a jogi személy tag megszűnt. E tények hitelt érdemlő megállapítása, valamint a törlés végrehajtása az Elnökség feladata, amelyről beszámol a Közgyűlésnek.

A szervezet tagsági felépítése

Anima Egyesület elnöke

Gyertyánági Endre, végzettségét tekintve középiskolai tanár, szociológus, projektmenedzser, az Anima Egyesület elnöke, 25 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, 20 év gyakorlata van a közösségfejlesztés területén, 15 év ifjúságügyi, 10 év idősügyi 5 év hátránykompenzációs területen. 5 év külföldi szakmai gyakorlatot is szerzett hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatos munkában. Samling projektmenedzser és közösségfejlesztő szakértő végzettsége is van. 2002 óta több mint 50 sikeresen kivitelezett projektet bonyolított a vidék- és területfejlesztés, képzés, távmunka, társadalmi innováció, hálózatépítés, megújuló energia, önkormányzati és civil szektor fejlesztés, határon átnyúló és nemzetközi projektek területén.

Munkatársaink

 • Nagy Gabriella kapcsolatdinamikai tréner és közösségfejlesztő
 • Sinkó Dániel önismereti és szervezetfejlesztési coach
 • Czupi József művelődésszervező
 • Dr. Honti László pszichológus
 • Fórika Endre rendszerinformatikus, a számítógépes hálózat és online felületek fejlesztése és felügyelete

A munkaszervezet felépítése

Az Egyesület működésének biztosításához és programjai kivitelezéséhez Munkaszervezetet kerül létrehozásra.

Önkéntesség

A szervezet társadalom-innovációs tevékenységében rendszeresen részt vesznek önkéntesek (4-5 fő), akik hálózatépítés és információszervezés, kutatás, tartalomszolgáltatás, kapcsolatépítés területén szereznek gyakorlati tapasztalatot, ezenfelül segítenek a programok szervezésében, lebonyolításában, projektmunkák tervezés és kivitelezési fázisaiban.

Utóbbi évi közhasznúsági jelentések

Anima Egyesület Kódexe