KKV külföldi piacra jutás

A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások Támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon. A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • A benyújtott projektjavaslatokat azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja.
  • A Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 3 millió Ft – 7,5 millió Ft közötti, vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, mint cél eléréséhez.
  • Legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 250 – 300 db.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

A; mikro-, kis- és középvállalkozások,

B; melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 104 fő volt,

C; melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek az eljárásrendi jogszabály alapján, egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra, illetve tisztázó kérdés feltevésére.

Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói Okirat kibocsátására kerül sor.

A projektjavaslat benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 12 hónapon belül.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

A; Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység

B; Külföldi árubemutató szervezése (Csekély összegű támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység

A 4.2 A; és 4.2 B; pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

C; Piacra jutás támogatása (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható

D; Információs technológia-fejlesztés (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható

E; Tanácsadás igénybevétele (KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként) – önállóan nem támogatható

F; Piackutatás elkészítésének költsége (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható

G; Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható

H; Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Kötelező vállalások

A; Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

B; Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.

Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.

C; Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.

D; Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 000 000 Ft, maximum 7 500 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de maximálisan a támogatási intenzitásokra vonatkozó szabályok által előírt érték.

Ágazati fókusz

A jelen Pályázati Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek:

  • Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt terméket előállító iparágak vállalkozásai (a szolgáltató szektor és az építőipar kivételével),
  • Amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak,
  • A fejlesztésük az jelen, „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik,
  • És a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Névjegy Levente Huszár

Webmester, kedvenc zenei producer: deadmau5

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük