Összefoglaló Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására

A pályázat célja A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának,…

Tovább olvas

Összefoglaló Ivóvízminőség-javító projektek felhívásáról

A pályázat célja A támogatás célja a települési vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése, ezen belül az ivóvízminőség-javítás ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval,…

Tovább olvas

Összefoglaló a Homlokzati Nyílászárócsere Alprogramról

A pályázat célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. A meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági nyílászárócserék támogatását teszi lehetővé. Pályázók köre Azon magánszemélyek kaphatnak támogatást, akik az…

Tovább olvas